Pranas Petrošius

LSDP Tauragės skyriaus pirmininkas

5.jpg 1.1.JPG 6.jpg 3.jpg 2.jpg 4.jpg 1.jpg.JPG 8.jpg 7.jpg

„ŽUVIS GENDA NUO GALVOS“, O LIBERALAI ?

 

 

2017 01 12


 Ar galima būtų pasakyti, kad 2016-ieji metai tapo pasitikėjimo valdžia metais? Ar visi valdžios veiksmai buvo pakankamai vieši, skaidrūs ir suprantami jos rinkėjams? Deja, daugelis tauragiškių pasakytų, kad būtent 2016-aisiais metais ne viskas buvo gerai, kad būtent tais metais kaip niekad susipriešino vietiniai politikai, kad valdančiųjų arogancija ir savimyla sumušė visus rekordus. Tai kas kaltas? 
Liaudyje yra sakoma, kad „žuvis genda nuo galvos“. Kaip kitaip būtų galima įvardyti susidariusią situaciją savivaldybės administracijoje ir kontroliuojamose įmonėse, kur vyrauja neaiškumo, nepasitikėjimo ir nežinomybės nuotaikos? Per metus laiko administracijos direktorius Modestas Petraitis nesugebėjo atstatyti darbingo klimato savivaldybės administracijoje, nors jam buvo skirtas net 60% priedas prie atlyginimo. Dar daugiau – administracijoje vyksta aktyvi profsąjungos narių paieška, matyt, tam, kad jau savais metodais galima būtų įveikti „liberalaus valdymo“ priešininkus. 
Nei vienoje savivaldybės tarybos kadencijoje nėra buvę tokios situacijos, kad administracijos direktorius tarybos posėdžio metu neatsakinėtų į tarybos narių klausimus, o atsakymai į raštu pateiktus klausimus pritrenkiantys – „Jokie teisės aktai nenumato administracijos direktoriui pareigos ar teisės atsiskaityti Tarybos nariams“. Nors neatsiskaityti prašoma, o tik atsakyti į klausimus. Niekada nėra buvę atvejų, kad administracijos direktorius, kviečiamas į opozicinės frakcijos posėdžius, neatvyktų, o nurodytos neatvykimo priežastys labiau primintų patyčias. 
Politikui, kuris dalyvavo rinkimuose ir, tikėtina, norės dalyvauti vėl, reikėtų prisiminti, kad už opozicijoje esančius tarybos narius savivaldos rinkimuose balsavo 7825 tauragiškiai. Jeigu nepatinka ar neįtinka tarybos nariai, esantys oponuojančioje pusėje, tai nereiškia, kad galima rodyti nepagarbą tauragiškiams, kurie už juos balsavo. 
 Kaip galima būtų paaiškinti žmogaus (Andriaus Urnikio ) paskyrimą į įmonės valdymo organą – valdybą, kai jo nei vienas iš savivaldybės vadovų nėra nei matę, nei su juo kalbėję? Keturios įmonės, kurių vadovu jis yra ar buvo, registruotos Klaipėdos rajone, Klaipėdoje ir Jonavoje. Dvi įmonės lyg ir nevykdo veiklos, nes „Sodroje“ nėra darbuotojų registracijos, dar dvi įmonės bankrutavusios, kur viena iš jų turi solidų įsiskolinimą „Sodrai“. Jo išsilavinimas, pagal pateiktą informaciją, ne energetikos srityje, jo veikla buvo susijusi su medienos ir metalo apdirbimu bei pardavimu. Ar tikrai administracijos direktorius šio žmogaus nepažįsta? Toks klausimas kyla po mestos replikos opozicijos nariui, kuri labai išraiškinga ir kai kam atrodė įžeidžianti – „jo (A. Urnikio) techninis išprusimas yra aukštesnis už tavo“. Tai kokia tikroji šio naujojo valdybos nario patirtis ir paskirtis?
Suabejoti administracijos direktoriaus veiksmų teisingumu ir nešališkumu verčia ir tokie faktai – atleisdamas (kaip akcijų valdytojas) „Dunokų“ direktorių ir pavaduotoją iš valdybos narių, jis pareiškė, kad „bendrovės vadovai negali būti valdyboje“ ir į valdybą paskiria pats save, o vėliau pats save išrenka ir valdybos pirmininku. Tuo tarpu „Butų ūkio“ valdybos pirmininkas L. Indriuška, paskirtas bendrovės direktoriumi, ne tik lieka valdyboje, bet ir toliau jai vadovauja. Staigus L. Indriuškos atsiradimas „Butų ūkio“ valdyboje ir tolesni jo šuoliai, užimant bendrovės vadovaujančius postus – atskira tema. Bet kodėl būtent „Butų ūkyje“ vienas asmuo gali vadovauti ir valdybai, ir bendrovei, o kitoje taip būti nebegali? Net nuostabu, kokie „skaidrūs“ ir visiems „vienodi“ standartai. 
Nauji valdybų nariai paskiriami apie tai net nenutuokiant valdybų pirmininkams. Valdybų perversmo susirinkimus organizuoja ne valdybų pirmininkai, o administracijos direktoriaus pasitikėjimą pelnę būsimieji valdybų nariai (formaliai tuo metu – niekas ). Ar gali taip būti, kad visi valdantieji pritaria tokiems M. Petraičio veiksmams – primenantiems šeimininkavimą savo UAB - e ? Ar jo veiksmai tikrai yra skaidrūs ir suprantami ? Ar jo pasirinktas bendravimo būdas padeda plėtoti demokratiją ? Ar tai ir yra „parodymas kaip reikia dirbti kitaip „ ?
Tačiau akivaizdu, kad kai kurie valdančios koalicijos atstovai nebesuvokia tokių veiksmų bei elgesio, pareikšdami, kad prieš du metus virš Tauragės užplaukė juodi debesys.
Žuvis genda nuo galvos, o liberalai ir nuo galvos, pradedant E. Masiuliu, ir nuo uodegos, baigiant S. Mičiulio „komandos“ nariais Tauragėje.
Vaclovas Karbauskis ( 2016.01.11 )

 

Vasario 16-osios g. 6

Mob. + 370 (657) 91365 

El. paštas: lsdptaurage@gmail.com

Darbo laikas: 

Antradienis 10.00-12.00

Ketvirtadienis 15.00-17.00